Vandra i Gotlands unika natur

Den sällsamma och unika naturen på Gotland är som gjort för vandring, Bara kusten är över 80 mil lång och väntar på att upptäckas. Runt Slite finns många pärlor.

På St: Olofsholm startar pilgrimsleden som följer i Olaf den heliges fotspår på hans pilgrimsfärd mot Nidaros. Leden som är utmärkt med olafskorset slingrar sig på stigar och gamla körvägar genom socknarna runt Slite på sin väg till Visby. Vid foten av Filehajdar möter pilgrimsleden Kallgate (Karls gata) den forntida landsvägen mellan Visby och Bunge som numera mest är en kostig vilken leder genom Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgateburg, Södra Sveriges största sammanhängande naturområde klassat som riksintresse för rörligt friluftsliv. Området är helt unikt med ett virrvarr av gamla körvägar och stigar, sällsamma blommor, orkidéer, träd och växter som i sin tur hyser djur, fåglar, fjärilar och insekter många unika av sitt slag.

I Slite skärgård, ytterst i vägumeviken mitt emot Slite ligger ön Asunden, ett före detta militärt skyddsområde som länge var förbjudet att beträda. På ön fanns ett batteri bestyckat med boforskanoner. Ön som är nästan helt fri från träd år förbunden med en bro till fasta sidan men bilfri, här kan man med fördel både vandra och cykla. Sevärdheter som ett rikt fågelliv, ett stort raukfält och den ensliga allvarsmarken i sig är klart värt en dagexpedition.

På väg ut till Asunden kan ni passera naturreservatet Dagghagen och Hammars änge, ett av Gotlands många fagade ängen, upplev den säregna parkmiljön och artrika floran, speciellt vackert är det på försommaren när all blomster står i full prakt.