SCF UTVECKLINGSCAMP 2019

Svenska cykelförbundet (SCF) välkomnar sina medlemsföreningar till årets upplaga av UC som nu byter namn till UtvecklingsCampen och går av stapeln i Slite på Gotland Sports Academy. Det är en vidareutveckling av den tidigare UngdomsCampen.

Inför 2019 års upplaga har utvärdering gjorts av tidigare års UC ur ett utvecklande perspektiv, tagit lärdomar och identifierat utvecklingsområden som behöver mer stöd. Det innebär att SCF den här gången kommer att fokusera på föreningsutveckling och ledarutbildning, för att på ett utvecklande sätt skapa en attraktiv verksamhet för ungdomarna och testa den i praktiken.

Er förening har nu möjligheten att låta ledare och ungdomscyklister delta och tillsammans utforma lägret utifrån det grundläggande syftet - Föreningsutveckling

 

Anmäl och läs mer här