Slite Utveckling AB

Slite Utveckling AB är som det låter ett samhällsutvecklingsbolag i Slite.

Bolaget jobbar med att utveckla näringslivet och samhället i Slite och på norra Gotland. Förutom att man driver kontorshotell och företagskuvös så jobbar man med utvecklingsfrågor som till exempel bredbandsutveckling, bostadsförsörjning med mera.

Utan Slite Utveckling hade vi inte funnits så tack för det!