Gotländsk tvåmänning

Slite sjöfartsmusems tvåmänning "Herrmanna" som går att hyra med rorsman för seglingsturer i Slite skärgård.